کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات


پژوهشگران و مقاله دهندگان گرامی لطفا در هنگام نگارش مقالت خود اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی از اعلام منابع و ماخذ- رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده و نیز عدم کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردهای به جدّ، مد نظر قرار دهید.

شایان ذکر است در صورت هر نوع اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات و دستاوردهای دیگر پژوهشگران مقاله شخص خاطی حذف و از شرکت در دوره های بعدی همایش نیز محروم خواهد شد.