کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

دکتر بهرام طوسی چهره ماندگار سال 1395 عضو کمیته علمی

دکتر بهرام طوسی به جمع کمیته علمی و شورای سیاستگذاری چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی تهران پیوست. دكتر بهرام طوسي متولد1314 در مشهد است. وي داراي مدرك دكتراي آموزش زبان انگليسي از دانشگاه ويلزانگلستان و هم اكنون استاد زبان انگليسي دانشگاه هاوايي و بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد است. ايشان بيشتر عمر خود را صرف تدريس، تحقيق و تأليف نموده و پس از 40 سال خدمت صادقانه به فرهنگ و ادب اين مرز و بوم به افتخار بازنشستگي نايل آمده است. ويدر حال حاضر علاوه بر تدريس در دانشگاه هاوايي، مدير گروه و استاد زبان و ادبياتدانشگاه آزاد اسلامي قوچان نيز مي‌باشد