کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

امکان شرکت در کنفرانس به صورت حضوری و یا غیر حضوری

برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ایران دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقه‌مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیر حضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نماید .لذا پژوهشگرانی که به صورت غیرحضوری در کنفرانس ثبت نام و مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند از کلیه خدمات کنفرانس بهره مند خواهند گردید. شایان ذکر است اطلاعات کامل دراین مورد در منو تعرفه های ثبت نام درج گردیده است.