کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

اخبار

دستورالعمل تهیه اسلایدها و راهنمای ارائه شفاهی

دستورالعمل تهیه اسلایدها و راهنمای ارائه شفاهی

قابل توجه ارائه دهندگان پوستری

قابل توجه ارائه دهندگان پوستری

راهنمای آماده سازی مقالات جهت نمایه سازی

راهنمای آماده سازی مقالات جهت نمایه سازی

رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

ارائه گواهینامه بین المللی LOYAL CERT

ارائه گواهینامه بین المللی LOYAL CERT